Termeni și condiții – Logomarket

Termeni şi condiţii de utilizare

BINE AI VENIT LA Logomarket.ro! 

ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII EXPLICĂ REGULILE PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECŢI ATUNCI CÂND UTILIZEZI WEBSITE-UL LOGOMARKET.RO. TE RUGĂM SĂ CITEŞTI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII, PRECUM ŞI POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENŢIALITATE ÎNAINTE DE A UTILIZA Logomarket.ro .

MĂRCI COMERCIALE © 2020 logomarket™. 

TOATE REFERINŢELE MARCATE CU SAU ® SUNT MĂRCI ÎNREGISTRATE ALE SC TRUE STYLE SRL. , CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE SE INDICĂ UN DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ AL UNEI TERŢE PĂRŢI. 

MĂRCI COMERCIALE © 2020 logomarket™. | TOATE DREPTURILE REZERVATE. | MONDAY 27th April 2019

LOGOMARKET RESPECTĂ PREVEDERILE LEGII NR. 677/ 2001-PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE, PREVEDERI APLICABILE ORICĂREI PROCESĂRI/UTILIZĂRI ALE ORICĂROR DATE COLECTATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE. UTILIZATORILOR ACESTUI SITE LE SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 677/2001 PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE.

PENTRU A UTILIZA ACEST SITE TREBUIE SĂ CITIȚI, SĂ ACCEPTAȚI ȘI SĂ FIȚI PE DEPLIN DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI SI CONDIȚII. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACCORD CU ACEŞTI TERMENI, NU FOLOSIŢI ACEST SITE. ORICE ACCESARE SAU FOLOSIRE A ACESTUI SITE WEB SE FACE PE RISCUL UTILIZATORULUI. DACĂ CONTINUAȚI NAVIGAREA PE ACEST SITE SE CONSIDERĂ CĂ AȚI CITIT, AȚI ACCEPTAT ȘI SUNTEȚI PE DEPLIN DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI SI CONDIȚII.

SERVICIILE OFERITE PE ACEST SITE SUNT REZERVATE PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE AU CEL PUȚIN 18 ANI SAU MINORILOR CARE AU ACORDUL PĂRINȚILOR PENTRU A UTILIZA ACEST SITE, PENTRU PERSOANE JURIDICE, ANTREPRENORI ȘI PERSOANE CARE REPREZINTĂ FIRME, AFACERI, ANTREPRENORI. logomarket.RO POATE SCHIMBA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, FĂRĂ NICI O NOTIFICARE. ACEST SITE SE SCHIMBĂ ŞI ESTE ACTUALIZAT ÎN MOD REGULAT. CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE ESTE STIPULAT ALTFEL, TOATE MATERIALELE DE PE ACEST SITE SUNT PUBLICATE DOAR ÎN SCOPUL FURNIZĂRII DE INFORMAŢII DESPRE logomarket, SERVICIILE ŞI PRODUSELE ACESTUIA. logomarket.RO NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE MOTIV DIN CAUZA CĂRUIA SITE-UL, DESENE, IMAGINI SAU MATERIALELE DE PE ACESTA SUNT INDISPONIBILE ÎN ORICE MOMENT SAU PENTRU ORICE DURATĂ.

NU ESTE PERMISĂ COPIEREA DE CONȚINUT DE PE SITE-UL logomarket.RO. 

TOATE LOGO-URILE, TEXTUL, IMAGINILE, FOTOGRAFIILE, GRAFICA, MATERIALE VIDEO, MATERIALE AUDIO, MATERIALE DESIGN, ELEMENTE DESIGN, MATERIALE DE ORICE FEL, NU POT FI COPIATE, PUBLICATE, DIFUZATE, COPIATE PENTRU DIFUZARE, PUBLICARE SAU REDISTRIBUITE DIRECT SAU INDIRECT, PE INTERNET, VIDEO, AUDIO, TV, RADIO, PUBLICAȚII, SAU ÎN ORICE ALT MEDIU, FĂRĂ PERMISIUNEA EXPRIMATĂ ÎN SCRIS A logomarket.RO.

LOGOMARKET.RO ESTE PROPRIETARUL TUTUROR DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DE PE ACEST SITE ŞI ALE CELOR DIN MATERIALELE PUBLICATE PE ACESTA. FOTOGRAFIILE ORIGINALE, LOGO-URILE PARTENERILOR, GRAFICA DEDICATĂ SAU ALTE MATERIALE LA CARE SE FACE REFERIRE, PĂSTREAZĂ DREPTUL DE AUTOR AL PROPRIETARULUI. TOATE DREPTURILE REZERVATE. ORICE ÎNCĂLCARE ÎMPOTRIVA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII, VOR FI SUPUSE JURISDICŢIEI CURŢILOR DIN ROMÂNIA. ACEST ACORD VA FI GUVERNAT ÎN CONFORMITATE CU LEGILE DIN ROMÂNIA, INDIFERENT DE ORICE PRINCIPII SAU CONFLICTE DE DREPT. ORICE CONFLICTE CARE SE NASC DIN ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII VOR FI SUPUSE JURISDICŢIEI EXCLUSIVE ALE CURŢILOR DIN ROMÂNIA, IAR ACEST LUCRU NU AFECTEAZĂ DREPTUL logomarket DE A INTENTA PROCESE ÎMPOTRIVA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII ÎN ŢARA DUMNEAVOASTRĂ DE REŞEDINŢĂ SAU ÎN ORICE ALTĂ ŢARĂ.

CA PARTE A ANGAJAMENTULUI NOSTRU DE A OFERII SERVICII ȘI PRODUSE DE ÎNALTĂ CALITATE, CREDEM CĂ ESTE IMPORTANT SĂ AVEM O ÎNȚELEGERE CLARĂ CU TINE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE OBLIGAȚIILE NOASTRE, RESPECTIV, ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII CARE CONSTITUIE INTELEGEREA DINTRE TINE, CLIENTUL (DENUMIT ÎN CONTINUARE “CLIENT” SAU “TU”), ȘI logomarket.RO , DIVIZIE ONLINE A logomarket SRL. (DENUMIT ÎN CONTINUARE “logomarket” SAU “NOI”). ACEST SITE ESTE OPERAT DE logomarket SRL., O COMPANIE PRIVATĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN ROMÂNIA CU CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE (CUI) 17677577 CU SEDIUL SOCIAL ÎN CRAIOVA, DOLJ, ROMÂNIA. logomarket SRL. CONTROLEAZĂ ŞI OPEREAZĂ ACEST SITE ŞI NU FACE NICIO REPREZENTARE PRECUM CĂ ACESTE MATERIALE SUNT ADECVATE SAU DISPONIBILE PENTRU FOLOSIRE ÎN ALTE LOCAŢII. VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE PROBLEMĂ LEGATĂ DE ACEST SITE SAU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII.

Trimiteri. 

Prin trimiterea de orice fel de concepte de creaţie, grafice, desene, texte, sugestii, întrebări, idei, sau alte informaţii (în mod colectiv denumite „Trimiteri”), acordaţi logomarket o licenţă non-exclusivă să folosească aceste „Trimiteri”. Deşi veţi deţine drepturile de autor pentru Trimitere, logomarket va avea dreptul să folosească, să editeze, să modifice, să reproducă, să publice şi/sau să distribuie materialul conţinut în Trimitere. Această licenţă va fi gratuită, continuă şi cu posibilitate de sub-licenţiere. logomarket nu va trebui să trateze Trimiterea ca fiind confidenţială şi nu va fi responsabil pentru orice fel de folosire sau divulgare a Trimiterii şi nu trebuie să furnizeze nicio compensare sau recunoaştere pentru Trimitere. logomarket poate exercita toate drepturile de autor şi de publicitate din materialul conţinut în Trimiterea dumneavoastră în toate jurisdicţiile, în deplinătatea acestora şi pentru întreaga perioadă pentru care astfel de drepturi există în acel material. 

Este obligatoriu și trebuie să vă asiguraţi că Trimiterea dumneavoastră nu încalcă niciun drept de autor, de bază de date, de mărci înregistrate sau de proprietate intelectuală a oricărei persoane şi că nu conţine niciun material ilegal, ameninţător, calomniator, defăimător, obscen, pornografic sau profanator care să poată să ducă la sau să încurajeze comportamente în afara legii sau care pot tinde la încurajarea sau promovarea consumului iresponsabil de alcool (în mod colectiv denumite „Materiale Nepotrivite”). Prin trimiterea Trimiterii dumneavoastră, garantaţi că aveţi dreptul de a acorda logomarket licenţa non-exclusivă de drept de autor descris mai sus şi că aceasta nu conţine Materiale Nepotrivite. Dacă nu puteţi acorda o astfel de licenţă sau dacă nu puteţi garanta că Trimiterea nu conţine Materiale Nepotrivite, vă rugăm să nu trimiteţi Trimiterea. logomarket îşi rezervă dreptul de a modifica sau să amendeze orice Trimitere înainte de publicare (dacă este cazul), astfel încât orice Material Nepotrivit să fie şters.

Proprietate

Proiectul, produsul, lucrarea finală, fișierele digitale intră în proprietatea Clientului, având drept de utilizare nelimitat, numai după plata în totalitate a proiectului, lucrarii, serviciului, produsului și/sau a tuturor taxelor corespunzătoare pentru creație și design către logomarket. logomarket își rezervă dreptul de a prezenta proiectul, lucrarea de design, etc. în materiale din portofoliu și în materiale de publicitate. 

Drepturi de autor – Copyright 

Clientul garantează necondiționat că orice element de text, concepte de creaţie, grafice, desene, texte, sugestii, întrebări, idei, sau alte informaţii Trimise catre logomarket nu încalcă drepturile de autor ale altor mărci comerciale, drepturile de autor ale unor persoane fizice sau juridice sau drepturile de autor care au fost deja stabilite de alte organizații. Clientul este obligat să protejeze și să apere logomarket, reprezentanţii săi legali, designerii, afiliaţii, subsidiarii, agenţii, angajaţi, de orice cerere sau cost care poate să apară sau rezultă din utilizarea elementelor, orice element de text, concepte de creaţie, grafice, desene, texte, sugestii, întrebări, idei, sau alte informaţii furnizate de Client. 

Prin prezenta eşti de acord să protejezi logomarket, reprezentanţii săi legali, designerii, afiliaţii, subsidiarii, agenţii, angajaţi împotriva tuturor costurilor, pierderilor, pagubelor, cheltuielilor şi răspunderilor (inclusiv a pierderilor de reputaţie şi bună voinţă şi comisioane consilieri profesionali) suferite de logomarket ca rezultat al unei încălcări din partea ta a obligaţiilor tale privind respectarea drepturilor de autor și/sau încălcări din partea ta a acestor Termeni şi Condiţii. Toate lucrările efectuate de către logomarket sunt protejate prin drepturi de autor prin legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. 

logomarket încearcă să se asigure prin orice căi posibile, că produsele, desenele, logo-urile prezentate in galeria online, sau că produsele, desenele, logo-urile, grafica, etc. personalizate, nu sunt ceea ce ar putea fi definit ca copii sau imitații a produsele, desenele, logo-urile, grafica, etc. existente. Designerii, creativii, agenţii, angajaţii, au făcut tot posibilul pentru a se asigura că orice lucrare grafică, produs, desen, logo, imagine, grafică, etc. oferită de logomarket, va fi definită, ca fiind un produs, desen, logo, imagine, grafică, etc. unic. 

Dacă există sau se regăsește în galerie sau pe site-ul nostru un element, produs, desen, logo, imagine, grafică, etc. care în conformitate cu reglementările și legile internaționale pot fi definite ca copii sau imitații, vom verifica întâi dacă acestea au fost copiate inițial de la noi, și în cazul în care nu, logomarket va elimina aceste elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, element de grafică, etc. din galerie sau pe site și/sau va redesena aceste elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, element de grafică, etc. 

logomarket protejează drepturile de autor și legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. logomarket păstrează dreptul de a verifica din când în când vizitatorii site-ului, în scopul de a preveni copierea ilegală și utilizarea fără drept de elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, element de grafică, etc. copiate de pe site-ul logomarket. 

Din momentul în care clientul primește proiectul, produsul, lucrarea finală, fișierele digitale, Clientul deține în totalitate drepturile de autor și este liber să se înregistreze produsele, desenele, logo-urile, siglele, grafica, etc prin biroul de înregistrare mărci. În momentul în care dreptul de proprietate este transferat de la logomarket.ro la cumpărător/client , logomarket nu va mai fi responsabil în nici un mod, sub nici o formă pentru proiectul, produsul, lucrarea finală, fișierele digitale intrate în posesia clientului. logomarket nu face nici o garanție a dreptului de autor pentru Client, privind originalitatea pentru proiectul, produsul, lucrarea finală, fișierele digitale realizate. 

Prin urmare, clientul va trebui să efectueze cercetarea necesară, în cazul în care clientul dorește să se asigure în continuare că elementele, produsele, desenele, logo-urile, imaginile, elementele de grafică, etc. nu pot fi asociate cu alte lucrări grafice, elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, elemente de grafică, etc. iar clientul își asumă responsabilitatea pentru a verifica dacă acestea pot fi asociate cu alte lucrări grafice, elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, elemente de grafică, etc. pentru și/sau dacă dorește obținerea de mărci înregistrate sau drepturi de autor pentru orice proiect, lucrări grafice, elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, elemente de grafică, etc. create de logomarket. logomarket nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care clientul nu este în măsură de a obține marcă înregistrată, drepturi de autor sau orice alt fel de drept pentru orice proiect, lucrări grafice, elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, elemente de grafică, etc. pentru și/sau în orice motiv. 

Clientul înțelege și este de acord că, el, clientul, este pe deplin responsabil pentru a proteja utilizarea pentru orice proiect, lucrări grafice, elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, elemente de grafică, etc. achiziționate de la logomarket.ro, în conformitate cu drepturile de autor naționale și internaționale, marci sau legile conexe care ar putea afecta utilizarea de elemente, produse, desene, logo-uri, imagini, elemente de grafică, etc. achiziționate de la logomarket .

Design

Clientul înțelege și este de acord că numai modificările simple, cerute de client în pasul “Revizii”, ca, schimbarea culorii, font, etc. sunt gratuite în limita a maximum doua modificări. Clientul înțelege și este de acord că trebuie să fie foarte clar, exact în exprimare, atunci când explică modificările necesare în formularul de comandă sau în e-mail, toate acestea trebuind trimise odată cu comanda, înainte de a primi fișierele finale. 

Clientul înțelege și este de acord că trebuie să descrie exact modul în care preferă sa fie scrise, pozitionate, colorate, numele companiei, sloganul sau alte elemente grafice, în formularul de comandă sau în e-mail, toate acestea trebuind trimise înainte de a primi fișierele finale. Clientul intelege si este de acord ca în cazul în care nu face(nu completeaza, nu scrie) nici o descriere a modului în care Clientul preferă sa fie scrise, pozitionate, colorate, numele companiei, sloganul sau alte elemente grafice, în formularul de comandă sau în e-mail, logomarket va realiza/aranja designul într-un mod în care logomarket crede că arată profesionist. 

Clientul înțelege și este de acord că este responsabil pentru verificări finale cu privire la greșeli de ortografie, greșeli de punctuație, verificări de culoare, verificări de aspect sau orice altă verificare conexă. Clientul înțelege și este de acord, culorile afișate pe ecran pot arăta diferit față de culorile care se imprimă pe diverse materiale, de orice tip sau fel și în funcție de imprimantă și/sau tipografie. 

logomarket recomandă să faceți un test de imprimare/printare înainte de imprimarea/printarea finală. Clientul înțelege și este de acord, logomarket nu este responsabil pentru orice eroare făcută de imprimante și/sau birouri tipărire, tipografii, etc. Clientul înțelege și este de acord, logomarket nu garantează că toate firmele, birouri copycenter, birouri tipărire, agenții, tipografii, ect. acceptă tipurile de fișiere realizate și trimise de logomarket clientului.

Cumpărare / Comandă 

Prioritatea noastră este satisfacţia clientului, prin urmare, vă rugăm să ne contactați pentru orice fel de nelămuriri privind plata online sau offline. Clientul poate efectua plata folosind orice metodă de plată, ordin de plata, transfer bancar direct în conturile firmei noastre Valoarea afișată în altă valută reprezintă valoarea la cursul de schimb BNR.

Clientul intelege si este de acord că în cazul în care Clientul a comandat un produs, desen, logo, grafică, etc. care tocmai a fost vândut la un alt client, clientul nu va avea nici un drept de a primi acest produs, desen, logo, grafică, etc. Vom redesena produsul, desenul, logo-ul, grafica, etc. ca urmare a cererilor clientului, cu excepția cazului în Clientul preferă să aleagă un altul din colectia, galeria, site-ul noastru.

Durata proiectului 

logomarket va începe să lucreze la proiectul, produsul, desenul, logo-ul, imaginea, elementul de grafică, etc. respectiv după ce plata facută de Client a fost primită și procesată. După ce plata a fost confirmată, clientul va primi proiectul, produsul, desenul, logo-ul, imaginea, elementul de grafică, etc. la data convenită de logomarket și client pentru serviciile selectate. logomarket nu este responsabil în nici un fel în cazul în care proiectul, produsul, lucrarea finală, fișierele digitale ajung la client în mai mult de 14 zile din cauza unor probleme de conectare la internet, în cazul în care adresa de email furnizate de către client nu acceptă atașamente sau orice alte probleme care ar putea perturba procesul de trimitere (grevă, blocare, etc). Clientul intelege si este de acord să răspundă în timp util către logomarket după primirea proiectului, produsului, lucrarea finală, fișierele digitale, etc. 

Clientul are 14 de zile pentru a răspunde corespondenței privind/în legătură cu concepte de design, concepte de creaţie, orice element de text, grafice, desene, texte, sugestii, întrebări, idei, sau alte informaţii, trimise clientului ca eșantioane, mostre, pentru revizuire sau altfel. Dacă după 14 zile, clientul nu a reușit să răspundă, clientul atestă automat faptul că proiectul este complet, astfel, logomarket va consideră că proiectul este complet și finalizat. logomarket nu va avea nicio obligație suplimentară față de client, iar clientul va plăti către logomarket toate cheltuielile și taxele asociate cu munca prestată de logomarket.

Restituiri

Deoarece proiectele, produsele, desenele, logo-urile, imaginile, elementele de grafică, etc. realizate de logomarket, sunt fișiere digitale, desene digitale, imagini digitale, nu există nici un mijloc fizic, de a “Returna” produsul, pentru o restituire sau schimb cu un altul. Prin urmare clientul are dreptul de a refuza designul propus doar înainte de a alege să facă modificairl. Odată ajuns la pasul “Revizii” clientul nu mai are dreptul la restituire. Clientul înțelege și este de acord că proiectele, produsele, desenele, logo-urile, imaginile, elementele de grafică, etc. achiziționate nu pot fi returnate sau schimbate. 

Cu toate acestea, dacă există, vom înlocui un fișier deteriorat, în cazul în care se face o astfel de cerere. 

Prioritatea noastră este satisfacţia clientului, prin urmare, vă rugăm să ne contactați în cazul în care apar orice probleme de achiziție.

Limitarea responsabilitații. 

În măsura permisă de lege, în nicio circumstanţă logomarket nu va fi responsabil de orice pierderi sau daune (inclusiv, dar fără să fie limitat la pierderi directe, incidentale, consecvenţiale sau indirecte, inclusiv pierderi de profit, de câştiguri sau de venituri, de bunăvoinţă, întreruperea afacerilor, pierderi de date sau informaţii sau daune speciale sau punitive, chiar dacă logomarket a fost notificat anticipat cu privire la potenţialitatea unei astfel de pierderi sau daune), răniri sau vătămări, oricum s-ar ivi acestea şi fie că sunt cauzate prin daune, prin încălcări contractuale sau altfel, care au legătură cu, se nasc din sau rezultă din folosirea, accesul la sau imposibilitatea de a folosi site-ul, oricare dintre materialele site-ului sau a site-urilor legate de acest site sau sunt cauzate de orice fel de eşec de funcţionare, eroare, omisiune, întrerupere, defect, întârziere în transmiterea operaţională, virus informatic sau defect al legăturii. 

Materialele de pe acest site pot include informaţii tehnice inexacte, erori. Materialele de pe acest site sunt furnizate “ca atare” şi, în cea mai largă măsură permisă de legislaţie, fără garanţii de orice fel, exprese sau implicite (prin statut, drept jurisprudenţial, conduita anterioară în afaceri, uzanţa comercială sau altfel). logomarket nu garantează că folosirea acestui site va fi neîntreruptă sau lipsită de erori, că conţinutul va fi corect, exact sau de încredere sau că acest site sau serverul care îl face disponibil sunt lipsiţi de viruşi sau alte componente dăunătoare. Dumneavoastră (şi nu logomarket) vă asumaţi toate costurile de orice fel, service, reparaţii, corecţii, etc. care pot apare legate de acest site si/sau sunt cauzate de orice fel de eşec de funcţionare, eroare, omisiune, întrerupere, defect, întârziere în transmiterea operaţională, virus informatic, defect al legăturii sau orice altă natură. 

Viruşi, infracţiuni de hacking şi alte infracţiuni. 

Este interzisă folosirea abuzivă a site-ului prin introducerea cu bună ştiinţă de viruşi, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale maliţioase sau dăunatoare tehnologic. Este interzis să incercaţi să obţineţi acces neautorizat la site, la serverul pe care este stocat site-ul sau la orice alt server, calculator sau bază de date conectat la site. Este interzis atacul site-ului prin intermediul unui atac „denial-of-service” sau „distributed denial-of service”, sau prin orice alte căi. logomarket nu va fi răspunzător pentru orice pierderi sau daune cauzate de un atac denial-of-service, viruşi sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta calculatoare, programe de calculator, date sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului sau a descărcării de orice material postat pe site, sau pe orice site legat de acesta.

Clientul este pe deplin de acord cu acești termeni si condiții

Îți mulțumim că că ai vizitat logomarket.ro și că ai citit acești termeni si condiții. Dacă continui navigarea pe acest site se consideră că ai citit, ai acceptat și ești pe deplin acord cu acești termeni și condiții. Dacă nu ești de acord cu acești termeni și condiții, te rugăm să nu folosești acest website.